כשאתם מגיעים למסיבות בהן למחשוף אין סוף, והלבוש בהן הוא מינימלי עד אופציונלי ורוצים עוד קצת ריגושים שיוסיפו צבע למסיבה ולחיים…