"אלי, עשני כלי לשלומך… במקום ספק הנח לי לזרוע אמונה; במקום יאוש – תקווה; במקום חשכה – אור; במקום עצב – שמחה… עשה שלא כל כך אבקש להיות מנוחם כמו לנחם; להיות מובן כמו להבין; להיות נאהב כמו לאהוב; שכן בעצם הנתינה אנו מקבלים…"   {מתוך "ספר המתים והחיים הטיבטי"}

תודה לכל האנשים הנפלאים שהקימו ופועלים בגופים שונים, קטנים כגדולים, כדי להאיר חיי אנשים ובעלי חיים בתקופות החשוכות של חייהם, ותודה על שאתם מאפשרים לי להיות חלק מהנתינה המופלאה הזו!